Aktualności Związek Zawodowy Działalność Związku Archiwum Kontakt
 
 
   

Działalność Ogólnopolskiego Związku

Ubezpieczenie Grupowe Generali - świadczenia


PROGRAM UBEZPIECZENIOWY DLA OGÓLNOPOLSKIEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO KIEROWCÓW I MOTORNICZYCH ORGANIZACJA MIĘDZYZAKŁADOWA W ŁODZIPAKIET WYPADKOWY
Suma świadczeń *
 
Śmierć Ubezpieczonego
23 000 zł dokumenty
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW 55 000 zł dokumenty
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW w środku lokomocji
80 000 zł dokumenty
Niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej
23 000 zł dokumenty
Trwały uszczerbek na zdrowiu w skutek NW
- za 1% uszczerbku
42 000 zł
420 zł
dokumenty
Poważna choroba Ubezpieczonego 1
15 000 zł dokumenty
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany NW
 • do 14 dni
 • od 15 do 30 dnia
 • dodatkowo OIOM 5 dni
30 000 zł
 • 300 zł
 • 90 zł
 • 300 zł
dokumenty
Składka na ochronę ubezpieczeniową 45 zł  
 
PAKIET RODZINNO-WYPADKOWY
Suma świadczeń *
Śmierć Ubezpieczonego
28 000 zł
dokumenty
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW 55 000 zł
dokumenty
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW przy pracy
80 000 złz
dokumenty
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW w środku lokomocji
80 000 zł
dokumenty
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW przy pracy w środku lokomocji
105 000 zł
dokumenty
Trwałe inwalidztwo Ubezpieczonego wskutek NW - wariant I
25 000 zł
dokumenty
Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek NW
- za 1% uszczerbku
37 000 zł
370 zł
dokumenty
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu
 • wskutek NW do 14 dni / od 15 do 30 dnia
 • wskutek choroby do 14 dni / od 15 do 30 dnia
 • dodatkowo OIOM do 5 dni
7 000 zł
 • 70 zł / 35 zł
 • 42 zł / 35 zł
 • 70 zł
dokumenty
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW przy pracy
 • do 14 dni
 • od 15 do 30 dnia
10 000 złz
 • 100 zł
 • 44 zł
dokumenty
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu wskutek NW w środku lokomocji
 • do 14 dni
 • od 15 do 30 dnia
10 000 zł
 • 100 zł
 • 44 zł
dokumenty
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu wskutek zawału serca lub udaru mózgu
 • do 14 dni
 • od 15 do 30 dnia
10 000 zł
 • 72 zł
 • 44 zł
dokumenty
Pobyt ubezpieczonego w szpitalu w skutek NW przy pracy w środku lokomocji
 • do 14 dni
 • od 15 do 30 dnia
13 000 zł
 • 130 zł
 • 53 zł
dokumenty
Śmierć współmałżonka
12 000 zł dokumenty
Śmierć rodziców 1 500 zł dokumenty
Śmierć teściów 1 500 zł dokumenty
Urodzenie dziecka
1 100 zł dokumenty
Urodzenie dziecka rozszerzone o urodzenie dziecka w wyniku ciąży mnogiej lub z wadą wrodzoną 1 100 zł dokumenty
Śmierć dziecka 4 000 zł dokumenty
Osierocenie dziecka
4 000 zł dokumenty
Poważna choroba Ubezpieczonego 1
4 000 zł dokumenty
Składka na ochronę ubezpieczeniową 58 zł
 
PAKIET RODZINNY
Suma świadczeń *
Śmierć Ubezpieczonego
20 000 zł dokumenty
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW
46 000 zł dokumenty
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW przy pracy
60 000 zł dokumenty
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW w środku lokomocji
60 000 zł dokumenty
Śmierć Ubezpieczonego wskutek NW przy pracy w środku lokomocji 74 000 zł dokumenty
Niezdolność Ubezpieczonego do pracy zarobkowej 20 000 zł dokumenty
Trwały uszczerbek na zdrowiu w skutek NW
za 1% uszczerbku
30 000 zł
400 zł
dokumenty
Poważna choroba Ubezpieczonego 1
5 500 zł dokumenty
Śmierć współmałżonka
9 000 zł dokumenty
Śmierć rodziców 1 600 zł dokumenty
Śmierć teściów 1 600 złz dokumenty
Urodzenie dziecka rozszerzone o urodzenie dziecka w wyniku ciąży mnogiej lub z wadą wrodzoną 850 zł dokumenty
Śmierć dziecka 3 000 zł dokumenty
Składka na ochronę ubezpieczeniową
35 zł

* świadczenia się nie sumują

OKRES KARENCJI TRWA 6 MIESIĘCY OD DATY PRZYSTĄPIENIA DO UBEZPIECZENIA.

OPRóCZ POWYŻSZYCH DOKUMENTóW NALEŻY MIEĆ PRZY SOBIE NAZWĘ BANKU I NR KONTA, NA KTóRE ZOSTANIE WYPŁACONE ŚWIADCZENIE.

 

 1. zawał serca, udar mózgu, nowotwór złośliwy, niewydolność nerek, leczenie operacyjne choroby wieńcowej (by-pass), przeszczep dużych narządów, utrata wzroku, guzy mózgu, oparzenia, operacja aorty, angioplastyka naczyń wieńcowych, operacja zastawek serca, anemia aplastyczna, choroba Creutzfeldta-Jakoba, zakażenie wirusem HIV 
  © 2010 ZZKiM KM w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.