Aktualności Związek Zawodowy Działalność Związku Archiwum Kontakt
 
 
   

Działalność Ogólnopolskiego Związku

Fundusz Asekuracji


Fundusz Asekuracji (FA) działający w ZZKiM KM w Łodzi działa podobnie jak ubezpieczeniem - chroni swoich członków przed skutkami zdarzeń losowych zaistniałych w związku z wykonywanym zawodem kierowcy autobusu i motorniczego tramwaju (lub też kierowcy innego pojazdu będącego własnością MPK-Łódź Sp. z o.o.)

 

Z Funduszu Asekuracji może skorzystać każdy jego członek, który opłaca regularnie składki. Ochrona obowiązuje 24 godziny po wpłaceniu składki (wpłata w kasie FA lub potrącenie z wynagrodzenia). W przypadku zaistnienia zdarzenia w czasie, gdy z jakiegoś powodu nie było potrącenia składki, Fundusz Asekuracji nie bierze odpowiedzialności za obsługę tego zdarzenia. Dlatego też prosimy wszystkich członków Funduszu o sprawdzanie na paskach wynagrodzeń z MPK, czy składki na Fundusz potrącane są w każdym miesiącu. W razie braku składki, prosimy o jej uregulowanie w siedzibie Związku (w kasie Funduszu Asekuracji).

Fundusz Asekuracji nie wypłaca zapomóg z tytułu zdarzeń prywatnych, nie mających związku z wykonywanym zawodem (np. nie zwraca kosztów mandatu, który kierowca otrzymał w związku z jazdą samochodem prywatnym). Członek Funduszu może natomiast otrzymać zwrot kosztów powstałych w związku z wykonywaną pracą, a w szczególności ma prawo do otrzymania raz w roku (rok jest liczony od daty zdarzenia) zwrotu kosztów:

  • naprawy pojazdu/kosztów wykolejenia (szkoda w mieniu pracodawcy),
  • opłacenia biegłego sądowego,
  • opłacenia pełnomocnika procesowego (koszty adwokata),
  • mandatu karnego,
  • badań (dotyczy wypadku z ofiarami),
  • komisji sprawdzającej stan techniczny pojazdu,
  • kosztów zasądzonych przez sąd – wyjątek! dwa razy w roku!!

Dokładnie wszystkie typy wypłat oraz zasady funkcjonowania Funduszu omówione są w Regulaminie Funduszu, z którym powinien zapoznać się każdy członek Funduszu.

Z Funduszu Asekuracji mogą korzystać zarówno kierowcy i motorniczowie (oraz prowadzący inne pojazdy MPK) pracujący w MPK, jak i ci, którzy jeżdżą z wolnego (wówczas, dla pracowników MPK, wymogiem podpisania umowy ze Związkiem na jazdy z wolnego jest zapisanie się do Funduszu Asekuracji).

By otrzymać zapomogę (zwrot kosztów) z Funduszu Asekuracji, należy przyjść do siedziby Związku, wypełnić podanie oraz przynieść stosowne dokumenty. Podania rozpatruje i przyznaje zapomogi Zarząd Funduszu Asekuracji, który zbiera się raz w miesiącu – najczęściej w przedostatni wtorek każdego miesiąca.

Fundusz Asekuracji zwraca koszty w pełnej wysokości ich poniesienia (chyba, że Zarząd Funduszu Asekuracji zdecyduje inaczej). Jednakże maksymalna kwota miesięcznej wypłaty nie może przekroczyć 500 zł brutto (dla danego członka Funduszu), dlatego też jeśli kwota do spłacenia jest większa niż 500 zł, członek Funduszu ma obowiązek rozłożyć płatność na raty.
Zwroty kosztów odbywają się tylko i wyłącznie przelewem, na konto członka Funduszu Asekuracji.
 
  © 2010 ZZKiM KM w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.