Aktualności Związek Zawodowy Działalność Związku Archiwum Kontakt
 
 
   

Działalność Związku

InterRisk


Inter Risk jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilno prawnej. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za mienie powierzone (autobusy i tramwaje) . Zakres ubezpieczenia : szkody wyrządzone z własnej winy w mieniu należącym do MPK-Łódź Sp. z o.o. - powstałe w wyniku wypadku lub kolizji Uwaga wyłączone są szkody , które mogą być pokryte z obowiązkowego OC posiadacza pojazdów mechanicznych.

Do ubezpieczenia mogą przystąpić osoby, które mają zawartą umowę z ZZKiM KM w Łodzi o wykonywanie usług przewozowych w zakresie kierowania pojazdami komunikacji miejskiej . 
  © 2010 ZZKiM KM w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.