Aktualności Związek Zawodowy Działalność Związku Archiwum Kontakt
 
 
   

A K T U A L N O Ś C I
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < + > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < + > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < + > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH CZŁONKÓW ZWIĄZKU ZZKiMKM w Łodzi

< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH OSÓB WSPÓŁPRACUJĄCYCH ZE ZZKiMKM w Łodzi

< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
Na chwilę obecną wszystkie Związki Zawodowe nadal pozostają w sporze zbiorowym z MPK-Łódź sp. z o.o.

< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >
< < < < < < < < < < < < < < < > > > > > > > > > > > > > > >

Dzięki działaniom Naszego Związku od 01.07.2016r. Pracownicy MPK-Łódź sp. z o.o. dostaną nie mniej niż 0,50gr do stawki osobistego zaszeregowania zaś na stanowiskach nierobotniczych 90pln plus 100pln premii regulaminowej ruchomej na dotychczasowych zasadach. W związku z powyższym pragniemy podziękować wszystkim członkom Naszego Związku za cierpliwość, wytrwałość oraz wspieranie Naszych działań w reprezentowaniu woli załogi, (co pokazała ankieta) w temacie podwyżek. Zarząd ZZKiM KM w Łodzi

<<<<<<<<< < < < > > > >>>>>>>>>

<<<<<<<<< < < < > > > >>>>>>>>>
<<<<<<<<< < < < > > > >>>>>>>>>


 
  © 2024 ZZKiM KM w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.