Aktualności Związek Zawodowy Działalność Związku Archiwum Kontakt
 
 
   

Działalność Ogólnopolskiego Związku

Ubezpieczenie Zbiorowe „Przewoźnik” - dokumenty


Zgon Ubezpieczonego z przyczyn naturalnych

 1. odpowiedni formularz Generali zgłoszenia zdarzenia (do pobrania w siedzibie ZZKiM KM w Łodzi)
 2. wystawione dla ubezpieczonego świadectwo ubezpieczeniowe
 3. dokument potwierdzający tożsamość uposażonego
 4. odpis skrócony aktu zgonu ubezpieczonego
 5. karta zgonu ubezpieczonego z wypisem przyczyny

Choroba śmiertelna Ubezpieczonego
* nie rokująca przeżycia przez ubezpieczonego okresu dłuższego niż 12 miesięcy od zdiagnozowania

 1. odpowiedni formularz Generali zgłoszenia zdarzenia (do pobrania w siedzibie ZZKiM KM w Łodzi)
 2. wystawione dla ubezpieczonego świadectwo ubezpieczeniowe
 3. dokument potwierdzający tożsamość ubezpieczonego
 4. diagnoza i rokowania choroby ustalone przez dwóch lekarzy odpowiedniej specjalizacji potwierdzające brak rokowań na przeżycie przez ubezpieczonego okresu dłuższego niż 12 miesięcy
 5. inne dokumenty uzasadniające stwierdzenie zdarzenia ubezpieczeniowego: badania radiologiczne, histologiczne, laboratoryjne itp.

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego
* choroba nowotworowa, niewydolność nerek, plastyka naczyń wieńcowych (by-pass), transplantacja ważniejszych narządów, udar mózgu, zawał mięśnia sercowego

 1. odpowiedni formularz Generali zgłoszenia zdarzenia (do pobrania w siedzibie ZZKiM KM w Łodzi)
 2. wystawione dla ubezpieczonego świadectwo ubezpieczeniowe
 3. dokument potwierdzający tożsamość ubezpieczonego
 4. dokumenty potwierdzające poważne zachorowanie ubezpieczonego, przy czym w przypadku:
  • choroby nowotworowej – bezsporny dowód naciekania lub wynik badania histopatologicznego
  • zawału mięśnia sercowego:
   • opinia lekarska zawierająca opis występowania charakterystycznych bólów w klatce piersiowej
   • elektrokardiogram z zapisem obecności świeżych zmian
   • wynik badań biochemicznych dotyczących wzrostu poziomu enzymów uwolnionych z komórek mięśnia serca
  • plastyki naczyń wieńcowych (by-pass) – wyniki badań angiograficznych potwierdzające diagnozę
  • udaru mózgu – dowody trwałych deficytów neurologicznych (nowego upośledzenia czynnościowego funkcji organizmu)
  • niewydolności nerek – dowody przewlekłego dializowania lub przeszczepiania nerki
  • transplantacji najważniejszych narządów – dowody przeszczepienia

Trwała całkowita niezdolność do pracy Ubezpieczonego

 1. odpowiedni formularz Generali zgłoszenia zdarzenia (do pobrania w siedzibie ZZKiM KM w Łodzi)
 2. wystawione dla ubezpieczonego świadectwo ubezpieczeniowe
 3. dokument potwierdzający tożsamość ubezpieczonego
 4. wyniki badań lekarskich stwierdzające istnienie trwałej całkowitej niezdolności do pracy
 5. orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o uznanie ubezpieczonego za całkowicie i trwale niezdolnego do wykonywania jakiejkolwiek pracy

Śmierć Ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

 1. odpowiedni formularz Generali zgłoszenia zdarzenia (do pobrania w siedzibie ZZKiM KM w Łodzi)
 2. wystawione dla ubezpieczonego świadectwo ubezpieczeniowe
 3. dokument potwierdzający tożsamość uposażonego
 4. odpis skrócony aktu zgonu ubezpieczonego
 5. dokument stwierdzający, że śmierć ubezpieczonego została spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem

Całkowite inwalidztwo Ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem

 1. odpowiedni formularz Generali zgłoszenia zdarzenia (do pobrania w siedzibie ZZKiM KM w Łodzi)
 2. wystawione dla ubezpieczonego świadectwo ubezpieczeniowe
 3. dokument potwierdzający tożsamość ubezpieczonego
 4. wyniki badań potwierdzających całkowite inwalidztwo ubezpieczonego lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o uznanie ubezpieczonego za całkowicie i trwale niezdolnego do wykonywania jakiejkolwiek pracy
 5. dokument stwierdzający, że całkowite inwalidztwo ubezpieczonego zostało spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem

Śmierć Ubezpieczonego spowodowany wypadkiem komunikacyjnym

 1. odpowiedni formularz Generali zgłoszenia zdarzenia (do pobrania w siedzibie ZZKiM KM w Łodzi)
 2. wystawione dla ubezpieczonego świadectwo ubezpieczeniowe
 3. dokument potwierdzający tożsamość uposażonego
 4. odpis skrócony aktu zgonu ubezpieczonego
 5. dokument stwierdzający, że śmierć ubezpieczonego została spowodowana wypadkiem komunikacyjnym

Całkowite inwalidztwo Ubezpieczonego spowodowane wypadkiem komunikacyjnym

 1. odpowiedni formularz Generali zgłoszenia zdarzenia (do pobrania w siedzibie ZZKiM KM w Łodzi)
 2. wystawione dla ubezpieczonego świadectwo ubezpieczeniowe
 3. dokument potwierdzający tożsamość ubezpieczonego
 4. wyniki badań potwierdzających całkowite inwalidztwo ubezpieczonego lub orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o uznanie ubezpieczonego za całkowicie i trwale niezdolnego do wykonywania jakiejkolwiek pracy
 5. dokument stwierdzający, że całkowite inwalidztwo ubezpieczonego zostało spowodowane wypadkiem komunikacyjnym

Śmierć Ubezpieczonego – „pasy bezpieczeństwa”

 1. odpowiedni formularz Generali zgłoszenia zdarzenia (do pobrania w siedzibie ZZKiM KM w Łodzi)
 2. wystawione dla ubezpieczonego świadectwo ubezpieczeniowe
 3. dokument potwierdzający tożsamość uposażonego
 4. odpis skrócony aktu zgonu ubezpieczonego
 5. dokument stwierdzający, że śmierć ubezpieczonego nastąpiła podczas jazdy samochodem osobowym w następstwie wypadku drogowego gdy ubezpieczony miał prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem

 • odpowiedni formularz Generali zgłoszenia zdarzenia (do pobrania w siedzibie ZZKiM KM w Łodzi)
 • wystawione dla ubezpieczonego świadectwo ubezpieczeniowe
 • dokument potwierdzający tożsamość ubezpieczonego
 • wyniki badań lekarskich stwierdzające istnienie trwałego uszczerbku na zdrowiu
 • dokument stwierdzający, że trwały uszczerbek na zdrowiu spowodowany został nieszczęśliwym wypadkiem

Śmierć rodziców Ubezpieczonego (ojczym / macocha jeśli rodzice biologiczni nie żyją)

 1. odpowiedni formularz Generali zgłoszenia zdarzenia (do pobrania w siedzibie ZZKiM KM w Łodzi)
 2. wystawione dla ubezpieczonego świadectwo ubezpieczeniowe
 3. dokument potwierdzający tożsamość ubezpieczonego
 4. odpis skrócony aktu zgonu rodzica: ojczym / macocha
 5. odpis skrócony aktu zgonu rodzica biologicznego
 6. odpis skrócony aktu zgonu ojczyma / macochy
 7. odpis skrócony aktu małżeństwa matki z ojczymem / macochy z ojcem

Śmierć rodziców małżonka Ubezpieczonego (ojczym / macocha małżonka jeśli rodzice biologiczni nie żyją)

 1. odpowiedni formularz Generali zgłoszenia zdarzenia (do pobrania w siedzibie ZZKiM KM w Łodzi)
 2. wystawione dla ubezpieczonego świadectwo ubezpieczeniowe
 3. dokument potwierdzający tożsamość ubezpieczonego
 4. odpis skrócony aktu zgonu rodzica małżonka ubezpieczonego
 5. odpis skrócony aktu małżeństwa ubezpieczonego
  *ojczym / macocha
 6. odpis skrócony aktu zgonu rodzica biologicznego małżonka
 7. odpis skrócony aktu zgonu ojczyma / macochy małżonka
 8. odpis skrócony aktu małżeństwa matki z ojczymem / macochy z ojcem małżonka
 9. odpis skrócony aktu małżeństwa ubezpieczonego

Śmierć współmałżonka Ubezpieczonego

 1. odpowiedni formularz Generali zgłoszenia zdarzenia (do pobrania w siedzibie ZZKiM KM w Łodzi)
 2. wystawione dla ubezpieczonego świadectwo ubezpieczeniowe
 3. dokument potwierdzający tożsamość ubezpieczonego
 4. odpis skrócony aktu zgonu małżonka
 5. odpis skrócony aktu małżeństwa

Śmierć dziecka Ubezpieczonego
* w wieku od 6 miesięcy do 18-go roku życia, a jeśli kształci się i nie pozostaje w stosunku pracy – do czasu ukończenia nauki, nie dłużej niż do ukończenia 25-go roku życia

 1. odpowiedni formularz Generali zgłoszenia zdarzenia (do pobrania w siedzibie OZZKiM OM w Łodzi)
 2. wystawione dla ubezpieczonego świadectwo ubezpieczeniowe
 3. dokument potwierdzający tożsamość ubezpieczonego
 4. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka
 5. odpis skrócony aktu zgonu dziecka
 6. zaświadczenie, że w chwili zgonu dziecko ubezpieczonego pobierało naukę
 7. oświadczenie ubezpieczonego, ze dziecko nie pozostawało w stosunku pracy

Urodzenie się dziecka Ubezpieczonego

 1. odpowiedni formularz Generali zgłoszenia zdarzenia (do pobrania w siedzibie ZZKiM KM w Łodzi)
 2. wystawione dla ubezpieczonego świadectwo ubezpieczeniowe
 3. dokument potwierdzający tożsamość ubezpieczonego
 4. odpis skrócony aktu urodzenia dziecka

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
* Przysługuje jeśli hospitalizacja trwała co najmniej 72 godziny.

 1. odpowiedni formularz Generali zgłoszenia zdarzenia (do pobrania w siedzibie ZZKiM KM w Łodzi)
 2. wystawione dla ubezpieczonego świadectwo ubezpieczeniowe
 3. dokument potwierdzający tożsamość ubezpieczonego
 4. karta informacyjna leczenia szpitalnego (wypis) – zaświadczenie stwierdzające pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem
 5. dokument stwierdzający pobyt ubezpieczonego w szpitalu w OIOM lub sali intensywnej opieki medycznej spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem (jeśli był)
 6. dokument stwierdzający, że pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany został nieszczęśliwym wypadkiem
 7. wystawione dla ubezpieczonego świadectwo ubezpieczeniowe 
  © 2010 ZZKiM KM w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.