Aktualności Związek Zawodowy Działalność Związku Federacja Kontakt
 
 
   

Ogólnopolski Związek Zawodowy
NR 85, Data wydania: 2006.11.01


Lista artykułów:


Praca dla nas, czy nie dla nas?


Jak wszyscy wiemy Związek nasz prowadzi działalność gospodarczą. Poprzez tą działalność każdy pracownik MPK Łódź Sp. z o.o. i nie tylko (Tramwaje Podmiejskie, Między gminna Komunikacja Tramwajowa czy też pracownicy MZK Pabianice) mogą w swoim czasie wolnym dorobić „parę groszy”. Od każdego pracownika Związek nasz odprowadza obowiązkową składkę ZUS i podatek. Związek dodatkowo ubezpiecza każdego pracującego od wypadku w pracy, z pracy do domu i do pracy z domu (przypomnijmy ZUS wypłaca odszkodowanie tylko w przypadku uznania wypadku podczas pracy) oraz wyrównuje ubezpieczeniem straty wynikłe w wynagrodzeniu podstawowym powstałe w wyniku tego wypadku. Oprócz tego Związek zazwyczaj bierze w swoje koszta kary, które w wyniku błędu prowadzącego podczas wykonywania pracy przez Związek zostałby na niego nałożone, nie mówiąc o Funduszu Asekuracji, którego reklamować i przybliżać nie trzeba. Niestety nie wszystkim się to podoba. O ile inne Związki w MPK Łódź Sp. z o.o. nie robią problemów i popierają tą działalność, o tyle Komisja Międzyzakładowa NSZZ "Solidarność" przy MPK- Łódź Sp. z o.o., a zwłaszcza jej przewodniczący szuka ciągle za pośrednictwem prasy i nie tylko dziury w całym. Już kilkukrotnie napuszczał na nas różnego rodzaju kontrole i nie przyjmuje do wiadomości, iż jest to robione zgodnie z prawem. Zwłaszcza pilnowany jest ustawowy odpoczynek, na który tak mocno skarży się Pan Przewodniczący. Również Pan Przewodniczący Komisji Miedzy-Zakładowej NSZZ "Solidarność" przy MPK- Łódź Sp. z o.o. skarży się prasie, że prowadzący pracując przez Związek za mało odpoczywają i powinni pracować w nadgodzinach. Pytanie więc brzmi "Czy wtedy odpoczywali by więcej ?" Obłuda Pana Przewodniczącego jest wielka, gdyż jak sam twierdzi wielu ludziom w około on sam osobiście, po pracy w MPK – Łódź idzie pracować na „fuchy” jako elektryk. Czy on wtedy więcej wypoczywa? Pomijajmy już to czy firma Pana Przewodniczącego jest legalna, czy odprowadza ona podatki i składki ZUS. Nie będziemy przeprowadzać z tego tytułu dochodzenia, gdyż są to sprawy odpowiednich organów. Nam chodzi o jedno: czy wolno dorabiać tylko niektórym ludziom, czy też każdemu kto ma na to ochotę, tym bardziej, że całkiem legalnie. No cóż nie każdy może być elektrykiem, z całym i to bardzo wielkim szacunkiem dla tego ciężkiego i szacownego zawodu. Przypominamy my staramy się o to, aby czas ustawowy przerw na odpoczynek został zachowany.

Działania Przewodniczącego komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" przy MPK - Łódź Sp. z o.o. doprowadziły do narażenia MPK – Łódź na większe trudności w pozyskiwaniu przez naszą firmę rynków zewnętrznych. Może się to źle odbić na funkcjonowaniu naszej firmy, a przez to również i nas samych. Zresztą na nas samych już zaczyna się odbijać, gdyż zostały wstrzymane dodatkowe prace dla naszych pracowników i kolegów z Zakładu Remontowego oraz z Zakładu Torów i Sieci. Przez ten fakt firma może stracić sporo zleceń jak również wykonawstwo Łódzkiego Tramwaju Regionalnego. Czy zarząd Spółki pójdzie za ciosem ? Dla dobra wszystkich mam nadzieje, że nie. Droższe funkcjonowanie zakładu już nie jednej firmie wyszło na złe. Damy przykład Warszawy, MZA jest dość drogim przedsiębiorstwem. Miasto Warszawa szukając tańszych rozwiązań organizuje przetargi oddając w obce ręce coraz to inne linę autobusowe. Więc w Warszawie funkcjonuje już pięć podmiotów w komunikacji miejskiej nie licząc Tramwaj Warszawskich. A co z kierowcami?? A to, że szukają pracy, często w konkurencyjnych firmach, często na "czarno". Bardzo często również, po godzinach pracy etatowej.

Mamy nadzieję, że u nas do tego nie dojdzie. Nie mniej jednak wychodzimy naprzeciw działaczom Komisji Międzyzwiązkowej NSZZ "Solidarność" przy MPK – Łódź Sp. z o.o. i z dniem 1-go Marca br. nie będziemy planować pracy poprzez Związek żadnemu z członków NSZZ "Solidarność". Rozumiem jednak trudną sytuację finansową wielu pracowników oraz to, iż nie mamy nic do szeregowych członków NSZZ "Solidarność", ani do samej "Solidarności" dlatego zaplanujemy pracę każdemu członkowi NSZZ "Solidarność" kto przyniesie zaświadczenie od przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" przy MPK – Łódź Sp. z o.o., iż wyraża On zgodę na pracę swojego członka Związku poprzez nasz Związek. Jeśli takiego zaświadczenia nie przyniesie, a chciałby pracować poprzez nasz Związek zostają inne formy rozwiązania problemu, których jest sporo. Przykro nam, ale tego swoimi działaniami życzą sobie działacze Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" przy MPK – Łódź Sp. z o.o. Niestety, nie mamy również dobrych informacji dla członków NSZZ "Solidarność" , którzy należą do Funduszu Asekuracji. Obawiając się dalszych szykan ze strony działaczy, o których piszemy, jesteśmy zmuszeniu zastosować ten sam wariant jak przy pracy poprzez Związek. Każdy członek NSZZ "Solidarność" należący do Funduszu Asekuracyjnego obowiązany jest przynieść pisemne potwierdzenie zgody na przynależność do Funduszu Asekuracji od przewodniczącego Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" przy MPK – Łódź Sp. z o.o. W przeciwnym przypadku będziemy takich pracowników wykreślać z Funduszu Asekuracji z dniem 01.05.2007. Jeszcze raz zaznaczamy, nie mamy nic przeciwko naszym kolegom, szeregowym członkom NSZZ "Solidarność" ani samemu Związkowi "Solidarność". Działacze jednak nie dają nam innego wyboru. Długo zwlekaliśmy z tą decyzją, ale przy takim, a nie innym postępowaniu liderów NSZZ "Solidarność" przy MPK – Łódź Sp. z o.o. musiała kiedyś ona nastąpić. Ubolewamy, iż dotykać one będą przed wszystkim szeregowych członków omawianego Związku, w wielu przypadkach naszych kolegów i przyjaciół. Jednak decyzja o przynależności do Funduszu Asekuracji czy też chęć pracy poprzez Związek należy do Was samych. Nie chcemy nikomu zamykać drogi. A może Ci co najgłośniej krzyczą, a sami dorabiają "na boku" przejrzą na oczy i pozwolą zarabiać też innym. Rozsądźcie sami. Przypominamy, iż Fundusz Asekuracji jest częścią składową naszego Związku, naszym statutowym organem i przynależność do niego pracowników niezrzeszonych bądź członków innych Związków zależy od dobrej woli naszego Związku. Dla tych, którzy wykazują dobre chęci w stosunku do nas nie mamy powodów nie odwzajemnić się. Niestety nie dotyczy to wszystkich. Decyzja Drogie koleżanki i Koledzy należy do Was.

przeczytaj część drugą
Prace nad ustawą


W Ministerstwie Transportu trwają prace nad Ustawą o przewozach osób w ramach transportu zbiorowego pojazdami komunikacji miejskiej (nazwa umowna). Biorą w nich udział: Strona rządowa, samorządowa, pracodawców i związkowa. Stroną związkową reprezentują miedzy innymi przedstawiciele naszej Federacji, gdzie udział w spotkaniu z kilkoma centralami związkowymi działającymi w komunikacji miejskiej brał między innymi wiceminister transportu Pan Bogusław Kowalski. To właśnie na tym spotkaniu zapadły decyzje o podjęciu prac nad ustawą w komunikacji miejskiej, która ma na celu scalić w jedną ustawę wybrane zagadnienia dotyczące komunikacji miejskiej z kilku ustaw takich jak:

 • Ustawa "O transporcie drogowym",
 • Ustawa "Prawo przewozowe",
 • Ustawa "O czasie pracy kierowcy" i kilka innych.

W tym momencie po wielu perturbacjach ruszyły prace, o których piszemy na wstępie. Z pewnością na tak wysokim szczeblu bardzo trudno będzie wypracować kompromis, jednak życie pokazuje, iż jest to możliwe. Tutaj: w Łodzi naszym przedsiębiorstwie była stworzona taka komisja, która pracowała nad taką ustawa i wspólnie została wypracowany kompromis, więc myślimy, że na szczeblu tym wyższym również to nastąpi.

O postępach w pracach będziemy czytelników informować na bieżąco.
Talony na Święta


Tradycyjnie Związek nasz zakupił dla swoich członków talony do hipermarketu Carrefour na sumę 100 zł dla każdego członka związku. Wydawanie talonów odbędzie się od dnia 26.03.2007r. w siedzibie Związku w dniach powszednich od poniedziałku do piątku w godzinach 7,30 – 14,30. Wszystkich naszych członków serdecznie zapraszamy po odbiór talonów. Jednocześnie informujemy, iż talony wydawane będą każdemu osobiście lub za upoważnieniem (na piśmie) osoby uprawnionej, na którą przysługuje talon i okazaniem jego dowodu tożsamości ze zdjęciem.

Serdecznie zapraszamy
Nowelizacja ustawy o czasie praca kierowcy


W parlamencie trwają prace nad ustawa o zmianie ustawy o czasie pracy kierowcy oraz niektórych innych ustaw. W pracach tych biorą udział i zgłaszają swoje uwagi przedstawiciele naszej Federacji zrzeszającej Związki Zawodowe Prowadzących Pojazdy Komunikacji Miejskiej w RP i naszego Związku. Sprawy są bardzo ważne, gdyż dotyczy bezpośrednio prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej, ich czasu pracy, odpoczynku, grafików, okresów rozliczeniowych i sposobu rozliczenia oraz wielu innych istotnych zagadnień. Ubolewać należy, iż zupełnie nie zainteresowane tym zagadnieniem s wielkie centrale związkowe, takie jak NSZZ „Solidarność”, które mają wiele do powiedzenia w innych tematach – niekoniecznie ważnych. Brak przedstawiciela tej centrali związkowej w pracach podkomisji i komisji sejmowej świadczy o tym, iż jest im zupełnie obojętny los komunikacji miejskiej. Obecność przedstawiciela z pewnością pomogłaby rozwiązać wiele niejasności i wykreślić niekorzystne dla prowadzących zapisy ustawy. No cóż żal. Czasowe ustawy z dnia 16.04.2004r. oraz wdrożenia dyrektywy 2002/15/WE i rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i jak mają nadzieję parlamentarzyści i autorzy poprawek – strona Rządowa wyjdzie ono w życie w dniu 11.04.br. Zobaczymy.

Ustawa ma kilka zasadniczych zmian. Pokrótce je zrelacjonujmy. Mianowicie: zaczyna dotyczyć ona również motorniczych (dotychczas nie obowiązywała).

W ustawę wprowadza się Rozdział 4a, który dotyczy tylko i wyłącznie przewozów regularnych, których trasa nie przekracza 50 km, a więc jest to rozdział, który interesuje komunikację miejską.

W rozdziale tym mówi się miedzy innymi o :

 • dziennym czasie prowadzenia pojazdów od zakończenia jednego dziennego odpoczynku do rozpoczęcia następnego dziennego odpoczynku lub między dziennym okresem odpoczynku, a tygodniowym okresem odpoczynku nie może przekraczać 10 godzin.
 • tygodniowy łączny czas prowadzenia pojazdu nie może przekraczać tygodnia 60 godzin, a w ciągu dwóch kolejnych tygodni 90 godzin.
 • Po nie więcej niż 6 godzinach łącznego czasu prowadzenia pojazdu prowadzącemu przysługuje przerwa przeznaczona na odpoczynek w wymiarze nie krótszym niż 30 minut, a gdy łączny czas prowadzenia pojazdu przekracza 8 godzin przerwa na odpoczynek nie może być krótsza niż 45 minut z tym, że przerwy te mogą być dzielone na okresy krótsze, które są wykorzystywane w czasie prowadzenia pojazdu zgodnie z obowiązującym kierowcę rozkładem jazdy z tym, że jedna z przerw trwa co najmniej 15 minut
 • Przerwach, które kierowcy i motorniczemu przysługują:
  • Co najmniej 11 godzin w każdej dobie z tym, że może ona być skrócona trzykrotnie do 9 godzin w okresie między dwoma tygodniowymi okresami odpoczynku.
  • W każdym tygodniu przysługuje, co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku (łącznie z dobowymi) z tym, że może on być skrócony do nie mniej niż 24 godziny, jeżeli następuje zmiana wykonywania pory, wykonywania pracy przez prowadzącego w związku z jego przejściem na inną zmianę lub w sytuacji, gdy prowadzący podjął działania dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia lub usunięcia awarii. Tygodniowy okres odpoczynku rozpoczyna się nie później niż po zakończeniu sześciu okresów 24 godzinnych (dniach), licząc od zakończenia poprzedniego tygodniowego okresu odpoczynku.
  rozkłady jazdy uwzględniają możliwość wykorzystywania wyżej wymienionych przerw.
 • Czas prowadzenia pojazdu u poszczególnych pracodawców sumuje się (prowadzący obowiązani są zgłaszać fakt pracy u innego pracodawcy).

 

Federacja nasza łącznie z innymi Centralami związkowymi działającymi w komunikacji miejskiej zgłaszała i nadal zgłasza swoje uwagi co do końcowego kształtu ustawy. Uważamy, iż jest ona niesprawiedliwa w stosunku do wszystkich kierowców, ma wiele wad, robiona jest szybko i bez zastanowienia. Mamy nadzieję, iż ustawodawca poprze posłów lub senatorów, ewentualnie poprzez autorów ustawy poprawi ją w przeciwnym przypadku nie wykluczamy zaskarżenia jej do Trybunału Konstytucyjnego. Dlatego ustawa może jeszcze zmienić swój wygląd i termin jej wdrożenia w życie. Zainteresowanych bliżej tym zagadnieniem zapraszamy do siedziby po bliższe informacje.
Nowe ubezpieczenie w "Przewoźniku"


Informujemy, iż uruchomiona została nowa polisa ubezpieczeniowa "FinLife". Istnieje możliwość przepisania się do niej, na bardzo korzystnych warunkach, osób dotychczas ubezpieczonych w „Przewoźniku” oraz osób nowych wyrażających chęć przystąpienia do ubezpieczenia. Wszelkich informacji dotyczących nowej oferty ubezpieczeniowej udzielamy w siedzibie ZZKiMKM w Łodzi, telefonicznie pod numerem (0-42) 672-15-39.

Tabelka wypłat świadczeń w nowej ofercie "FinLife":

FinLife - Bezpieczna Grupa
Pracownicy MPK

Nazwa Świadczenia

Kwota wypłaty

Śmierć ubezpieczonego spowodowana wypadkiem komunikacyjnym

60 000,00 zł

Śmierć ubezpieczonego spowodowana nieszczęśliwym wypadkiem

40 000,00 zł

Śmierć ubezpieczonego

20 000,00 zł

Całkowite inwalidztwo ubezpieczonego spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem

20 000,00 zł

Całkowite inwalidztwo ubezpieczonego spowodowane wypadkiem komunikacyjnym

40 000,00 zł

Trwały uszczerbek na zdrowiu ubezpieczonego spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem - suma 100% uszczerbku

34 000,00 zł

Choroba śmiertelna ubezpieczonego

10 000,00 zł

Poważne zachorowanie ubezpieczonego (WARIANT B)

3 000,00 zł

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu (z dowolnej przyczyny)

25,00 zł

Pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem

50,00 zł

Osierocenie dziecka ubezpieczonego

3 000,00 zł

Urodzenie dziecka ubezpieczonego

1 000,00 zł

Śmierć małżonka ubezpieczonego

10 000,00 zł

Śmierć dziecka ubezpieczonego

3 000,00 zł

Śmierć rodziców ubezpieczonego

1 400,00 zł

Śmierć rodziców małżonka ubezpieczonego

1 400,00 zł
   

Składka miesięczna za osobę

40,00 zł
Kierowco! Nie jesteś już sam!
Ubezpieczenie Ochrony Prawnej w D.A.S.


D.A.S. to Spółka Grupy Ubezpieczeniowej ERGO. Swoim klientom w całej Europie oferuje ochronę prawną właścicieli i kierowców pojazdów mechanicznych.

D.A.S. zapewnia ochronę prawną, jeśli musisz dochodzić swoich praw za szkody wyrządzone Ci przez inne osoby.
Przykładowo:

 • odszkodowanie za uszkodzony pojazd
 • utracone dochody
 • poniesione koszty leczenia
 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę
 • spadek wartości rynkowej pojazdu

 

D.A.S. zapewnia ochronę prawną, jeśli potrzebujesz obrońcy podczas postępowania karnego lub w sprawie o wykroczenie.
Przykładowo:

 • spowodowanie kolizji drogowej
 • spowodowanie wypadku drogowego z ofiarami w ludziach

 

D.A.S. zapewnia ochronę prawną, jeśli masz problemy związane z umowami dotyczącymi Twojego pojazdu mechanicznego.
Przykładowo:

 • umowa kupna – sprzedaży
 • leasing
 • kredyt
 • naprawa pojazdu

 

D.A.S. zapewnia ochronę prawną, jeśli musisz dochodzić swoich praw wynikających z umów ubezpieczenia pojazdów mechanicznych.
Przykładowo:

 • firma ubezpieczeniowa nieprawidłowo ustaliła wartość odszkodowania wypłacanego z Twojej polisy AC za skradziony lub uszkodzony pojazd mechaniczny
 • firma ubezpieczeniowa zaniżyła wartość wypłaconego odszkodowania z polisy OC sprawcy wypadku lub kolizji
 • firma ubezpieczeniowa nie wypłaciła Ci podatku VAT od wysokości odszkodowania, który należy się każdemu (za wyjątkiem aut zarejestrowanych na firmy).

 

D.A.S. zapewnia ochronę prawną w sytuacji niesłusznego zatrzymania przez policję lub inne organy: prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego.

W każdym z przypadków wszystkie koszty pokrywa za Ciebie D.A.S. Jedyne koszty jakie Ty ponosisz to roczna składka ubezpieczenia, która dla członków ZZKiMKM w Łodzi wynosi jedyne 50 PLN.

 
  © 2010 OZZKiM OM w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.
webmaster@zzkimkm.lodz.pl