Aktualności Związek Zawodowy Działalność Związku Federacja Kontakt
 
 
   

Ogólnopolski Związek Zawodowy
NR 96, Data wydania: 2010.07.09


Lista artykułów:Czy będzie lepiej?


W łódzkich mediach w ostatnim czasie ukazały się informacje, iż na niektórych ulicach naszego miasta pojawiają się tzw. "pas busy". Oznacza to nie mniej, nie więcej tylko to, co od władz miasta oczekiwaliśmy już dawno, a mianowicie, że autobusy komunikacji miejskiej będą miały wydzielone pasy ruchu na niektórych ulicach miasta.

Jak uważni czytelnicy naszej gazetki pamiętają, wielokrotnie pisaliśmy o tym problemie i Związek nasz wielokrotnie poruszał ten temat na różnych komisjach Rady Miejskiej w Łodzi, często zwracaliśmy uwagę radnych miasta, przekonywaliśmy do tego pomysłu władze miasta, nie mówiąc już o największym oportuniście wszelkich zmian w mieście – Zarząd Dróg i Transportu. I wreszcie coś się zaczęło ruszać.

Oczywiście ma to dla prowadzących wielkie udogodnienie, gdyż w zakorkowanym mieście autobusy komunikacji miejskiej poruszać się będą wydzielonym pasem ruchu, pasażerowie szybciej będą przemieszczać się z punktu początkowego do końcowego, kierowcy mniej będą narażeni na kolizje i wypadki. Jest też druga strona medalu, a mianowicie wyzwanie dla naszych kierowców aby w lepszych warunkach udowodnić wszystkim niedowiarkom, iż jesteśmy elitą wśród kierowców i potrafimy jeździć dobrze, dla dobra mieszkańców tego miasta i pasażerów komunikacji miejskiej. Oczywiście wśród opinii do tego pomysłu (pas busów i wydzielonych torowisk dla tramwajów) są zdania podzielone. Są zwolennicy takiego rozwiązania sprawy, rozumieją problemy przede wszystkim tysięcy pasażerów tkwiących w korkach i denerwujących się na niepunktualności środków komunikacyjnych. I druga grupa krytykantów, którzy w większości kierują się swoimi prywatnymi interesami i którzy zdecydowaną większość pasażerów komunikacji zbiorowej mają "w głębokim poważaniu", którzy komunikację miejską zlikwidowaliby, a pasażerów wysłali do pracy na piechotę, aby nie przeszkadzali. My jesteśmy z tą pierwsza grupą, dla której środki komunikacji zbiorowej są ważnym elementem życia i przemieszczenia się z miejsca na miejsce. Dlatego nie będziemy słuchać oponentów, natomiast będziemy nadal występować z pomysłami na poprawę kursowania komunikacji miejskiej, naszych warunków pracy w środkach komunikacji oraz będziemy popierać wszystkie możliwe i dobre pomysły na poprawę komunikacji miejskiej od innych.

Mamy tylko nadzieję i będziemy apelować do służb miejskich, aby z całą stanowczością pilnowały przestrzegania przez wszystkich kierujących nowych rozwiązań komunikacyjnych, gdyż bez tego żadne wdrożone pomysły nie przyniosą wymiernych korzyści.
Czy postępujemy słusznie?


W ostatnich dniach dowiedzieliśmy się, że linie tzw. "Z" obsługiwać będzie firma zewnętrzna, a dokładnie PKS-Łódź. Decydenci stwierdzają, że jest to kontrolowane powierzenie w formie przetargu usług komunikacyjnych do końca obecnego roku na linie zastępcze i że nie będzie miało to wpływa na dalsze funkcjonowanie naszej firmy. Jesteśmy jako Związek innego zdania.

W dobie oczekiwania na decyzje dotyczące dalszego funkcjonowania naszej firmy powinniśmy zrobić wszystko, aby udowodnić decydentom, że firma nasza jest w stanie podołać wszelkim zadaniom, które zostaną jej powierzone przez miasto. Oddawanie części usług, nawet zaprzyjaźnionej firmie naszym zdaniem nie jest dobrym rozwiązaniem, gdyż pokazuje gołą część naszego ciała i może w przyszłości być powodem na stałe oddania części usług komunikacyjnych w naszym mieście w obce ręce. A może niektórym właśnie o to chodzi? Słychać już w kuluarach u niektórych ważnych osób takie teorie, że należałoby część usługi, zwłaszcza autobusowej wydzielić poza naszą firmę. Związek nasz uważa, że jest to bardzo złe rozwiązanie, które już w wielu miastach się nie sprawdziło. Pisaliśmy o tym wielokrotnie. Po cóż powielać złe rozwiązanie? Czy my Polacy nie możemy się uczyć na cudzych błędach, tylko koniecznie musimy uczyć się na swoich, za własne pieniądze?

Związek uważa, że należy chronić naszą firmę i jej pracowników dla dobra mieszkańców tego miasta. Wszelkie kombinowanie przy tej firmie i jej pracownikach będziemy uważać za wrogie w stosunku do nas, do komunikacji zbiorowej i podatników naszego miasta, którzy włożyli spory wkład, nie tylko finansowy w istnienie tej firmy. Wobec powyższego:

"Przestańmy kombinować przy łódzkim MPK.
Kto ma złe zamiary w stosunku do tej firmy niech da sobie upust jak najszybciej i weźmie się za kombinowanie przy swoich prywatnych sprawach, za swoje pieniądze.
"

 
I w kółko tak samo


Nie jest naszą intencją pisać ciągle sprostowania do artykułów, wypowiedzi i nośników masowego przekazu odnośnie walki o "być albo nie być" naszej firmy, które funkcjonują wśród naszych pracowników i nie tylko, przekazywane przez jeden ze Związków o tym, jak to on walczy o słuszną sprawę. Ciągle prostowanie tego tematu jest już mało ciekawe, ale niestety wymaga tego od czasu do czasu sytuacja. Jeden ze Związków, mimo tego, iż nawoływał inne Związki do wspólnego działania ostatecznie postanowił wspólnie nie działać z przyczyn jemu tylko znanych i tak też robi, co widać i słychać często w mediach, zwłaszcza w lokalnych. Czy robi to dobrze czy też źle to już inna sprawa i czas pokaże czy słuszna, nie mniej widać go (zwłaszcza lidera) słychać i przeczytać o nim można.

Pozostałe sześć związków postanowiły działać i działają w sposób zdecydowanie inny, a mianowicie nie pchają się do mediów tylko problem postanawiają załatwiać u źródła i tak też czynią. Wychodzimy z założenia, że media nie chcą, nie mogą i są dalekie od rozwiązywania naszych problemów, a zależy im tylko na poczytalności ich pism, oglądalności i słuchalności programów. Zamieszanie medialne nas nie rusza, nam chodzi o to, aby problemy dotyczące naszej firmy zostały rozwiązane dla nas pozytywnie. Z fizyki pamiętamy takie twierdzenie, że "akcja równa się zawsze reakcji" co w tłumaczeniu na prosty język mówi: jeśli komuś dokopiesz to ten zrobi wszystko, aby oddać, może nawet z nawiązką. Dlatego media są ostatnim z elementów, którego poprosimy o pomoc. Zainteresowanych zapraszamy do naszej siedziby na szersze wyjaśnienia tego problemu łącznie z okazaniem dokumentów, w których jesteśmy posiadaniu. Obok zamieszczamy kilku pism, które są jednym z dowodów wspólnego działania sześciu Związków działających w naszej firmie.


Łódź dnia 29 marca 2009r

List otwarty do KM NSZZ "Solidarność"

W odpowiedzi na apel Walnego Zebrania Delegatów NSZZ "Solidarność" z dnia 25 marca 2010 roku niżej podpisane Związki Zawodowe działające w MPK Łódź - Spółka z o.o. przedstawiają swoje stanowisko w tym temacie:

Niżej podpisane Związki Zawodowe zawsze stały na stanowisku, aby bornić miejsc pracy w naszym przedsiębiorstwie, co uwidacznia się w wielu działaniach. Dziwi nas fakt wystąpienia z apelem do naszych Związków, gdyż to KM NSZZ "Solidarność" często występuje solo we wszyskich działaniach nie uwzględniając argumentów innych. KM NSZZ "Solidarność" zawsze próbuje występować jako inicjator wszystkich działań co nie do końca jest prawdą. Nie mniej pozostałe Związki Zawodowe stoją na stanowisku, iż w grupie więcej można osiągnąć a wspólny głos wszystkich Związków Zawodowych naszej firmy jednoczy Załogę.

Dlatego zwracamy się do KM NSZZ "Solidarność" o to, aby zaczęła współpracować z naszymi Związkami, nie wycofywała się z już podjętych decyzji. Jednocześnie Związki nasze deklarują współpracę w każdym temacie, który służy dobru pracowników w rozumieniu ewentualnych zmian w naszej firmie.

Podpisali:

 1. Związek Zawodowy Pracowników Komunikaji Miejskiej w Łodzi
 2. Ogólnopolski Związek Zawodowy Kierowców i Motornicznych Organizacja Międzyzakładowa w Łodzi
 3. Komisja Zakładowa ZZ "Kontra" przy MPK - Łódź Spółka z o.o.
 4. Związek Zawodowy Pracowników Zaplecza Technicznego przy MPK - Łódź Spółka z o.o.
 5. Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Remontowych Taboru Komunikacji Miejskiej w Łodzi
 6. Interakcyjny Związek Zawodowy Pracowników Transportu Miejskiego w RP "Recontra"

 


Łódź dnia 29 marca 2009r

Pan Stanisław Galia
Prezes Zarządu MPK - Łódź Spółka z o.o.

Niżej podpisane Organizacje Związkowe, zaniepokojone treścią artykułu opublikowanego w Expresie Ilustrowanym z dnia 25 marca 2010 roku pod tytułem "Dziwny plan reorganizacji łódzkiego MPK" zwracają się do Pana o udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na temat tez zawartych w tym artykule.

Wnosimy również o organizowanie nie rzadziej niż raz na miesiąc spotkań ze Związkami Zawodowymi działającymi w naszym przedsiębiorstwie w celu udzielania informacji o wszelkich sprawach dotyczących naszej firmy. Wskazanym jest, aby te informacje Związki Zawodowe nabywały bezpośrednio od Zarządu firmy a nie były zaskakiwane informacjami medialnymi.

W tym celu podpisane zostało odpowiednie porozumienie pomiędzy Zarządem MPK - Łódź Spółka z o.o. a działającymi w naszej firmie Związkami.

Podpisali:

 1. Związek Zawodowy Pracowników Komunikaji Miejskiej w Łodzi
 2. Ogólnopolski Związek Zawodowy Kierowców i Motornicznych Organizacja Międzyzakładowa w Łodzi
 3. Komisja Zakładowa ZZ "Kontra" przy MPK - Łódź Spółka z o.o.
 4. Związek Zawodowy Pracowników Zaplecza Technicznego przy MPK - Łódź Spółka z o.o.
 5. Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Remontowych Taboru Komunikacji Miejskiej w Łodzi
 6. Interakcyjny Związek Zawodowy Pracowników Transportu Miejskiego w RP "Recontra"

Łódź dnia 29 marca 2009r

Prezydent Miasta Łodzi
Pan Tomasz Sadzyński

Niżej podpisane Organizacje Związkowe, zaniepokojone treścią artykułu opublikowanego w Expresie Ilustrowanym z dnia 25 marca 2010 roku pod tytułem "Dziwny plan reorganizacji łódzkiego MPK" zwracają się do Pana o udzielenie wyczerpującej odpowiedzi na temat tez zawartych w tym artykule.

Pana niezwłoczna odpowiedź jest oczekiwana z niecierpliwością przez całą załogę MPK - Łódź Spółka z o.o., załogę Międzygminnej Komunikacji Tramwajowej Spółka z o.o. oraz załogę Tramwajów Podmiejskich Spółka z o.o.

Uważamy, że mieszkańcy naszego miasta też powinni być zaznajomeni z koncepcją władz dotyczącej funkcjonowania komunikacji w mieście.

Podpisali:

 1. Związek Zawodowy Pracowników Komunikaji Miejskiej w Łodzi
 2. Ogólnopolski Związek Zawodowy Kierowców i Motornicznych Organizacja Międzyzakładowa w Łodzi
 3. Komisja Zakładowa ZZ "Kontra" przy MPK - Łódź Spółka z o.o.
 4. Związek Zawodowy Pracowników Zaplecza Technicznego przy MPK - Łódź Spółka z o.o.
 5. Związek Zawodowy Pracowników Zakładów Remontowych Taboru Komunikacji Miejskiej w Łodzi
 6. Interakcyjny Związek Zawodowy Pracowników Transportu Miejskiego w RP "Recontra"
Zdrowia, Janek


W ostatnich dniach maja na zasłużoną emeryturę odszedł nasz kolega, Jan Matyjasik. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyż każdego miesiąca odchodzi na emeryturę po kilku pracowników, gdyby nie fakt, iż Janek był długoletnim działaczem naszego Związku, udzielającym się, poświęcający swój prywatny czas dla dobra innych.

Jako kierowca na początku w zajezdni na ul. Kraszewskiego, a po jej likwidacji na Nowych Sadach pełnił wieloletnie funkcje związkowe, często pomagał przy tworzeniu grafików na zajezdniach oraz rozwiązaniu wielu innych spraw.

Janek, życzymy Ci dużo zdrowia na emeryturze.
 
  © 2010 OZZKiM OM w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.
webmaster@zzkimkm.lodz.pl