Aktualności Związek Zawodowy Działalność Związku Federacja Kontakt
 
 
   

Ogólnopolski Związek Zawodowy
NR 78b, data wydania: 2005.06.15
wydanie specjalne


Lista artykułów:


Czy musimy sprzedawać bilety ?


Do wielu z nas dotarła już wiadomość o zamiarze wprowadzenia przez Urząd Miasta Łodzi sprzedaży biletów uprawniających do przejazdu środkami komunikacji miejskiej przez prowadzących te pojazdy. Informacja rozchodzi się lotem błyskawicy i wywołuje burzliwe dyskusje na temat zasadności i możliwości prowadzenia takiej sprzedaży. Nasza Organizacja Związkowa została poproszona o wzięcie udziału w pracach powołanej na polecenie Zarządu Spółki komisji przygotowującej wprowadzenie sprzedaży biletów przez motorniczych i kierowców. Wiadomość o zamiarach Urzędu Miasta wywołała wśród zaskoczonych członków Zarządu Związku ostrą dyskusję prowadzącą do radykalnych ocen. Dopiero po zasięgnięciu opinii prawnika postanowiono, że Związek weźmie udział w pracach komisji by nie dopuścić do zatwierdzenia i wprowadzenia w życie decyzji brzemiennej w negatywne skutki dla prowadzących pojazdy komunikacji miejskiej oraz dla większości pasażerów korzystających z naszych usług. Mogłoby się tak stać, gdyż znamy wszyscy powiedzenie, że „milczenie wyraża zgodę”. Brak naszych przedstawicieli mógłby być tak potraktowany. Nie mogliśmy do tego dopuścić.
U kierowcy bez opłaty


Obecną sytuację prawną sprzedaży biletów przez kierujących oraz towarzyszące jej niepokoje władz samorządowych i pracowników komunikacji miejskiej najlepiej przedstawia fragment informacji „U kierowcy bez opłaty” zamieszczonej 20 maja na portalu trójmiasto.pl
Pasażerowie komunikacji miejskiej w Gdańsku od lipca nie będą już musieli dopłacać do biletów kupowanych u kierowcy autobusu lub tramwaju. Gdańscy radni znieśli opłaty manipulacyjne za sprzedaż karnetów w pojazdach. Z decyzji zadowoleni są pasażerowie, ale kierowcy ZKM obawiają się, że zdezorganizuje to ich pracę.
Wprowadzenie opłat manipulacyjnych dwa lata temu miało zmniejszyć sprzedaż biletów w pojazdach. Od kiedy kierowcy autobusów i tramwajów sprzedają karnety, spadła jakość usług komunikacyjnych - między innymi wydłużył się czas podróży i pogorszyła punktualność kursowania pojazdów. O tym, że opłaty naruszają polskie prawo - zdecydował Sąd Administracyjny w Szczecinie, który analizował podobną do gdańskiej uchwałę.
- Wolimy dmuchać na zimne, żeby i u nas sprawa nie trafiła do sądu - wyjaśnia Kazimierz Koralewski z komisji polityki gospodarczej i morskiej Rady Miasta. – Trzeba będzie jednak wymyślić jakiś inny sposób, żeby zachęcić pasażerów do kupowania biletów w kioskach, a nie u kierowcy. Może rabaty?
Zapytany o decyzję radnych kierowca gdańskiego autobusu, odnosi się do niej sceptycznie.
- Gdy wprowadzili opłaty ilość kupujących u mnie bilety gwałtownie zmalała – mówi kierowca. – Wcześniej zdarzało się, że ustawiała się do mnie kolejka. W takich sytuacjach nie można było mówić o żadnej punktualności. Uważam, że opłaty to było dobre rozwiązanie, tym bardziej, że sprzedając bilety wykonuję dodatkową pracę, za którą pasażer powinien zapłacić. Decyzja Sądu Administracyjnego w Szczecinie o bezprawnym pobieraniu wyższych opłat za przejazd przez prowadzących u osób mających doświadczenia związane ze sprzedażą biletów w pojazdach wzbudza duży niepokój. Pytanie „jak nie dopuścić do radykalnego pogorszenia i tak nie najlepszej punktualności kursowania pojazdów komunikacji miejskiej” skłania do szukania różnych rozwiązań. Rabaty na bilety kupowane w kioskach wydają się być jednym ze sposobów na obejście prawa i nie są zgodne z intencją ustawodawcy. Tak mogą je odebrać pasażerowie.
Rozwój systemów pobierania opłat w lokalnym transporcie zbiorowym


Coraz więcej przedsiębiorstw zajmujących się transportem miejskim, chcąc ułatwić pasażerom uregulowanie należności za przejazd, wprowadza nowoczesne sposoby świadczenia tej usługi. Zainteresowanie jest coraz większe stąd i oferta coraz bogatsza. Na targach związanych z komunikacją zbiorową odbywających się w innych miastach, oprócz prezentacji urządzeń i systemów służących pobieraniu opłaty za przejazd, odbywają się także seminaria poświęcone tej tematyce. Oto bardzo ciekawy, zawierający wiele informacji program seminarium zatytułowanego: „Rozwój systemów pobierania opłat w lokalnym transporcie zbiorowym”, podczas którego wygłoszono 6 referatów:
· O nowoczesnych systemach pobierania opłat kartą elektroniczną mówił Waldemar Rokicki z firmy Emtal, który podkreślił, że nie już ma odwrotu od technologii Biletu, a w przyszłości należy spodziewać się wprowadzenia na większą skalę porozumień dotyczących wzajemnego honorowania kart w różnych krajach.
· Ofertę firmy Mennica S.A., która od 2001 r. współpracuje z ZTM Warszawa w zakresie wprowadzenia biletów okresowych w formie kart elektronicznych, przedstawił Michał Wigurski. Najnowsze osiągnięcie firmy to podpisane w czerwcu 2004 r porozumienie z warszawskim Zarządem Dróg Miejskich i wprowadzenie możliwości uregulowania kartą miejską również opłaty za parkowanie. Obecnie firma tworzy własną, ogólnopolską sieć sprzedaży i doładowań Karty Miejskiej pod nazwą Strefa.
· Robert Pezda przedstawił ofertę firm R&G Plus i PZI Taran w zakresie systemów biletowych dla komunikacji miejskiej. We wnioskach końcowych podkreślono, że kluczem do sukcesu przy wprowadzaniu modyfikacji (m.in. kart elektronicznych) do systemu biletowego jest staranne i precyzyjne zdefiniowanie wymagań i zamierzonego sposobu funkcjonowania systemu.
· Witold Boczuk z firmy Merona przedstawił wrocławską sieć stacjonarnych automatów biletowych i praktyczne zastosowanie mobilnych automatów biletowych w autobusach MZK Zielona Góra. Na koniec swojego referatu podał, że 90% automatów biletowych sprzedawanych w Niemczech posiada czytniki kart elektronicznych, które umożliwiają doładowanie elektronicznych biletów czy kart miejskich. Oznacza to, że wprowadzenie biletów elektronicznych nie musi wykluczać funkcjonowania automatów biletowych w systemie, a wręcz przeciwnie - oba te rozwiązania mogą się uzupełniać.
· Również firma Pixel Serwis zaprezentowała swoją ofertę dotyczącą automatów biletowych. Jej prezes podkreślił, że dzięki automatyzacji sprzedaży biletów można osiągnąć trzy najważniejsze cele: uszczelnienie systemu pobierania opłat, wykorzystanie możliwości pozyskiwania przychodów z innych źródeł i budowanie lojalności klientów.
· Doświadczenia z funkcjonowania biletu sms w MPK Poznań przedstawił Zbigniew Rusak. Tą dodatkową opcję w systemie biletowym MPK wprowadzono w listopadzie 2002 r. we współpracy z firmą AS Kontakt. Oprócz niezaprzeczalnej zalety biletu sms, jaką jest uniwersalność jego zastosowania, wskazano również na pewne niedogodności, które decydują o jego cały czas dość niskiej popularności. Jest to przede wszystkim wyższy koszt niż w przypadku biletu papierowego i konieczność wykupienia aktywującej karty w systemie pre-paid. Warto podkreślić, że wprowadzenie biletu sms w innych miastach w Polsce może stać się okazją do pierwszych prób integracji transportu miejskiego w skali całego kraju.
· Ponadto w seminaryjnych materiałach przedstawiono prace prowadzone nad bezstykową technologią biletową w ramach programu UE Calypso oraz tłumaczenie sprawozdania z konferencji UITP, która odbyła się w 2004 r. w Bolonii, poświęconej w całości systemom pobierania opłat w transporcie publicznym.
Seminarium odbyło się 8 września 2004r w Kieleckim Centrum Biznesu EXBUD. Było merytorycznym uzupełnieniem odbywających się w dniach 9 i 10 września II Międzynarodowych Targów Lokalnego Transportu Zbiorowego "Transexpo".
Doceniając znaczenie poziomu świadczonych usług politykę służącą poprawie ich jakości realizowano w naszym przedsiębiorstwie od wielu lat. W 2003 roku otrzymaliśmy certyfikat zgodności posiadanego systemu zarządzania jakością z normą PN-EN ISO 9001:2001. System Zarządzania Jakością wdrożono między innymi w celu zapewnienia:
· Większego zaufania i zadowolenia pasażerów z usług MPK - Łódź Spółka z o.o.
· Wyższego poziomu bezpieczeństwa, punktualności jazdy oraz komfortu podróży.
Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych ma być jedną z metod służącą osiągnięciu tych celów.
Nieprzemyślane rozwiązanie wprowadzające sprzedaż biletów przez prowadzących tylko pozornie realizuje postulat zadowolenia pasażerów z naszych usług. Dziś nieznający problemów idących za takim rozwiązaniem pasażerowie, gdyby zapytać o opinię, poparli by je. Jednak po wprowadzeniu jak pokazuje sytuacja w miastach, które wcześniej stosowały czy stosują tę formę pobierania opłaty za przejazd, grupa zadowolonych radykalnie się zmniejsza. Nie można oczekiwać realizacji rozkładu jazdy skoro faktyczny czas potrzebny na pokonanie trasy będzie uzależniony już nie tylko od odległości, natężenia ruchu i warunków atmosferycznych, ale również od niemałej ilości pasażerów chcących nabyć bilet u prowadzącego. Tramwaje i autobusy blokujące przystanki staną się bardzo częstym widokiem. Zniecierpliwieni pasażerowie przetrzymywani w pojazdach oczekujących na odjazd czy zwolnienie przystanku przez pojazdy, których kierujący właśnie sprzedają bilety będą mieli dużo czasu na dyskusje o jakości świadczonych przez nas usług. Dla większości pasażerów, punktualność jazdy oraz komfort podróży, ma dużo większe znaczenie niż tego rodzaju ułatwienie w nabyciu biletu. Władze samorządowe oraz kierownictwa przedsiębiorstw komunikacyjnych w wielu miastach mają bogate doświadczenia i rozumieją tą problematykę. Liczne miasta wprowadziły nowoczesne systemy pobierania opłat za przejazd. W kolejnych testuje się urządzenia służące temu celowi. Samorządy tych miast potrafią znaleźć właściwą równowagę między koniecznością ograniczania wydatków budżetowych, a potrzebą zapewnienia i poprawy jakości usług świadczonych przez komunikację miejską. Rozumieją że jakość musi kosztować. Wprowadzając System Zarządzania Jakością ówczesny Zarząd Spółki także zakładał, że zapewnienie punktualności i komfortu podróży zostanie osiągnięte przez wdrażanie nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i technicznych. Nie powinniśmy odchodzić od wcześniej przyjętych celów i metod działania. Czerpmy z doświadczeń innych. Uczmy się na cudzych błędach, by zdobycie zaufania i zadowolenia pasażerów z poziomu świadczonych usług nie stało się nieosiągalnym celem.
Referendum


Zarząd Związku Zawodowego Kierowców i Motorniczych Komunikacji Miejskiej w Łodzi rozważa przeprowadzenie wśród prowadzących referendum, które pozwoliłoby wszystkim na wyrażenie opinii dotyczącej zamiaru wprowadzenia sprzedaży biletów w pojazdach. Należy jednak zaznaczyć, że w świetle prawa, wynik ankiety nie będzie obowiązujący dla kierownictwa przedsiębiorstwa. Stąd nasze obawy, że oczekiwania motorniczych i kierowców, związane z ewentualnym odrzuceniem proponowanych zmian mogą nie zostać spełnione. Jednakże opinie uzyskane w ten sposób mogłyby być silną kartą przetargową i podstawą do rozmów z pracodawcą.
Liczymy jednak na dogłębne rozważenie przez kierownictwo przedsiębiorstwa wszystkich zagadnień i spornych kwestii, dotyczących propozycji wprowadzenia nowego systemu sprzedaży biletów i zaniechanie lub wprowadzenie innego sposobu ich dystrybucji.
Bezpieczeństwo


Chcąc ocenić zamiar wprowadzenia sprzedaży biletów przez prowadzących, należy rozważyć również zagadnienie naszego bezpieczeństwa. Kabiny naszych pojazdów nie są przystosowane do sprzedaży biletów w taki sposób by osoby postronne nie miały możliwości nieskrępowanego wtargnięcia do kabiny, a jednocześnie by zapewniały łatwe wydawanie biletów i pobieranie pieniędzy. Kabiny powinny być wyposażone w kasetki mocowane na stałe, umożliwiające przechowywanie biletów i pieniędzy. Warunki pracy powodują, że pracownicy MPK z powodu chodzenia w ubraniu służbowym są rozpoznawalni z daleka. Rozpoczynają lub kończą pracę przeważnie w godzinach nocnych. Ta sytuacja powoduje, że należałoby rozwiązać problem pobierania i rozliczania biletów przed pracą i po jej zakończeniu, by motorniczowie i kierowcy nie byli zmuszani do noszenia biletów i pieniędzy z sobą narażając się na napady. Należ rozważyć również potrzebę edukacji pasażerów by z powodu niezrozumienia zasad lub wręcz nieuczciwości nie dochodziło stale do sytuacji konfliktowych. Naszym zdaniem problemy bezpieczeństwa związanego ze sprzedażą biletów są bardzo trudne do rozwiązania.
Konduktorzy


W wielu miastach, także w Łodzi na niektórych lub na wszystkich liniach zdecydowano o wprowadzeniu pobierania opłat za przejazd przez konduktorów. Takie rozwiązanie na wiele zalet. Oprócz zapewnienia punktualnego kursowania tramwajów i autobusów należy podkreślić skuteczność tej metody w walce z przejazdami "na gapę". Oprócz tego obecność konduktora korzystnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa w pojazdach komunikacji miejskiej. Skutecznie zapobiega aktom wandalizmu, co przynosi dodatkowe oszczędności w wydatkach firmy. Nie można również nie zauważyć, że takie rozwiązanie stworzyłoby wiele nowych miejsc pracy co nie powinno być obojętne władzom samorządowym naszego miasta, tak mocno dotkniętego problemem bezrobocia.
 
  © 2010 OZZKiM OM w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.
webmaster@zzkimkm.lodz.pl