Aktualności Związek Zawodowy Działalność Związku Archiwum Kontakt
 
 
   

Archiwum
SPOTKANIE - 19.06.2012r.


W dniu 19 czerwca 2012r. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Związków Zawodowych z reprezentantami MPK Łódź Sp. z o.o., które toczą się w ramach rozpoczętego sporu zbiorowego. Była to kontynuacja rokowań z dnia 11 czerwca 2012r., podczas których Pracodawca nie podał żadnych konkretnych propozycji dotyczących podwyżek dla pracowników w 2012r. W drodze przypomnienia Związki Zawodowe walczą o podwyżkę wynagrodzeń dla wszystkich pracowników MPK - Łódź Sp. z o.o. średnio o kwotę 300zł na jednego pracownika. Warunkiem podwyższenia pensji miałoby być spełnienie ustalonych zasad przeszeregowań. Jako argument przytoczone zostały przeciętne wynagrodzenia w łódzkich spółkach miejskich i przedsiębiorstwach komunikacyjnych funkcjonujących w miastach o porównywalnej wielkości. Niestety wniosek jest jeden - przeciętne wynagrodzenia w MPK - Łódź Sp. z o. o. są najniższe z porównywanych. Ze stanowiskiem Pracodawcy można zapoznać się dokładnie w komunikacie nr 1/12 Prezesa MPK -Łódź Sp. z o.o. z dnia 15 czerwca 2012r. W związku z brakiem uzyskania jakiegokolwiek konsensusu z Pracodawcą, ze strony związków zawodowych wyszła propozycja o powołaniu mediatora. Zgodnie z komunikatem nr 3/12 Prezesa MPK Łódź Sp. z o.o. Pracodawca przychylił się do tej prośby. Mamy nadzieję, że takie rozwiązanie pomoże nam w szybszym uzyskaniu wspólnego porozumienia.
 
  © 2010 ZZKiM KM w Łodzi. Wszystkie prawa zastrzeżone.